» Život i stil

Sam svoj iscelitelj: Infoterapija

Sam svoj iscelitelj: Infoterapija

 

 

Svet će biti pogođen čudnim bolestima, kojima leka neće biti.

Neki će misliti da znaju kako da ih izleče, ali niko ništa neće znati.

A lek će biti svuda oko njih i u njima samima...

(Tarabići, Kremansko proročanstvo)

 

 

poboljšanje energije

 

 

Sve što postoji, predstavlja neku vrstu informacije, određeni kod na osnovu kojeg se odvijaju različiti procesi.

Ljudski organizam funkcioniše upravo na osnovu brojnih podataka koji su već zapisani u genima ili ih svesno i nesvesno šaljemo svom organizmu, što znači da sopstvene ili tuđe misli imaju uticaj na svaku našu ćeliju, pa samim tim i na ceo organizam.

Misli predstavljaju određenu vrstu informacija koje mogu da budu uzrok mnogih bolesti, neprilika, negativnih stanja i zbivanja bilo koje vrste…

Kada su informacije kojima raspolažemo i šaljemo ih sebi i drugima pozitivne, sve je u balansu, pa je naše zdravstveno stanje optimalno. Ali, ako su one negativne, mogu da prouzrokuju niz neprijatnih stanja i događaja.

Većina bolesti nastaje kada destruktivne misli, kao što su strah, bes, agresija, frustracija, povređenost i tuga, koje traju mesecima ili godinama, postaju uzočnici obolenja, a pogotovo kancerogenih. Uprkos lekovima, bolest uvek može da se vrati ili pređe u hroničnu, sve dok se ne promeni način razmišljanja…

 

 

ozdravljenje celog tela

 

 

Tim ruskih naučnika raznih specijalnosti (medicine, socijalnih nauka, psihologije…) došao je do zaključke da uzrok bolesti leži u nepravilnom unutrašnjem programu koji u čoveku postoji urođeno ili je usađen naknadno.

Ukratko, pogrešan program je primaran, a njegova fizička manifestacija sekundarna.

Da bi se otklonile posledice, potrebno je se pozabaviti se uzrokom.

Do tehnike otkrivanja negativnih informacija, dijagnostifikovanja zdravstvenih i drugih posledica, kao i vraćanja na prvobitno, zdravo stanje, koja je nazvana infoterapija, došlo se nakon dugogodišnjih ispitivanja koja su na ćelijama sprovođena pomoću najsavremenijih atomskih mikoroskopa.

Otkriveno je da su one u stanju da misle i pamte, kao i da na rad svake pojedinačne ćelije, a tako i celog organzima, utiču informacije koje dolaze spolja i iznutra, bilo da su to one kojih smo svesni, koje čujemo i sami kreiramo, ili su to informacije koje ćelije i organi prenose jedni drugima.

 

 

uklanjanje negativne energije

 

 

Ovim istraživanjima dokazano je da nezdrava ćelija često prenosi informaciju o bolesti na one koje je okružuju, što je najuočljivije kod karcinoma, koji se upravo tako vremenom širi i može da metastazira.

Međutim, ovakve informacije se ne prenose samo unutar samog organizma, već i sa jednog na drugi.

Zbog toga je neophodno da naučimo da se zaštitimo od negativnih informacija i da ih ne puštamo u svoj sistem. Kada je reč o unutrašnjim informacijama, to mogu da budu naše misli, kao i zapisi u ćelijama i organima koji utiču jedni na druge.

Uz pomoć pravih komandi koje šaljemo organizmu, naše će zdravlje biti optimalno.

Spoljašanje informacije su sve ono što na nas utiče izvan našeg organizma. To mogu da budu razni mikroorganizmi koji nas napadaju preko disajnog i drugih sistema, ali i tuđe misli koje i te kako deluju na nas...

 

 

protiv fobija i strahova

 

 

Imunološki sistem štiti organizam od svih štetnih dejstava, pa je samim tim i svaka ćelija sposobna da se odbrani od nepoželjnih uticaja.

Međutim, one često prestanu da obavljaju svoju osnovnu funkciju zaštite i počnu da se ponašaju sasvim suprotno onome što im je svrha, jer su dobile neku vrstu negativne informacije.

Kada obole, počinju da uništavaju sebe i okolno tkivo.

Bilo da je negativna informacija došla spolja ili iznutra, ćelija menja svoju prirodnu funkciju, počinje da koči organizam i da radi protiv njega. Bukvalno se izdvaja i, umesto da čini organizam vitalnim i zdravim, braneći ga od štetnih delovanja, ona u telu stvara poremećaj koji je posle teško ograničiti i zaustaviti…

 

 

poboljšanje vida

 

 

Infoterapija se bavi razlozima zbog kojih dolazi do poremećaja u radu ćelija i načinima da se tome stane na put, odnosno, metodama kojima uz pomoć misli možemo da utičemo na one koje su dobile negativne informacije, tako što ćemo im slati prave, koje će ih vratiti na prvobitni kolosek.

Proučavanjem rada mozga, utvrđeno je da njegova desna strana, zadužena za kontrolu disanja, srčanog rada i ostalih nevoljnih radnji, prenosi 36 miliona bajta informacija u sekundi, a leva strana samo 16 bajta.

Na žalost, čovek se u mnogo većoj meri služi slabijom levom hemisferom i zbog toga ima lošu komunikaciju sa svojim organizmom.

Ipak, desnu stranu je moguće aktivirati i angažovati tako da nezdravim ćelijama daje informacije koje će ih vratiti u zdravo, optimalno stanje ili, ako je reč o preventivi, tako da nastave da rade u skladu sa svojim obrambenim funkcijama. U pitanju su samo odgovarajuće komande...

Tokom niza istraživanja, naučnici su pronašli kodove kojima voljno i svesno možemo navesti ćelije da rade optimalno.

Izvor ove metodologije leži u Teslinom učenju. U skladu sa osnovnim postavkama ovog velikog naučnika, infoterapija se temelji na ideji da se uz pomoć informacije može doći do značajnih promena, pod uslovom da znamo kako treba da glasi prava naredba…

 

 

optimizam i dobro emotivno stanje

 

 

Infoterapija je izuzetno efikasna i jednostavna, tako da je svako može koristiti, bez medicinskog predznanja, posebnih uslova za primenu ili potrebe za ulazak u neka posebna mentalna stanja.

Njena poenta je u tome da se sve pojednostavi, kako bi svako dobio mogućnost da isceli prvenstveno sebe i svoju porodicu, a zatim i ostale ljude.

Prednost joj je i u tome što, osim direktnog kontakta sa pacijentom, može da se vrši i putem odgovarajućih slika.

Metoda se zasniva na tome da, uz malo vežbanja, pronađemo negativnu informaciju u telu, otklonimo je i ponovo uspostavimo prirodni tok energije u organizmu. Isceljenje nekad može biti trenutno, a nekad posle više tretmana, što zavisi od težine bolesti i posvećenosti samog iscelitelja.

 

 

komunikacija sa „anđelom čuvarem“ (prirodnom psi-zaštitom)

 

 

Najvažnije je to što ovako otklanjamo uzrok bolesti, umesto da saniramo (ili čak samo maskiramo) njene posledice, kao što je to slučaj pri primeni konvencionalne medicine.

Pritom, nikad ne narušavamo pozitivnu informaciju, već samo otklanjamo negativnu, koja šteti organizmu, tako da ne postoji opasnost da ikome naškodimo.

U najgorem slučaju, ništa se neće dogoditi…

Negativna informacija uopšte ne mora da bude na onom mestu koje nas boli ili na organu koji je detektovan kao bolestan.

Sve je slično onome kada virus upadne u kompjuter, luta po njegovom hard-disku i stvara pometnju dajući nove komande programima, mada ne znamo gde se on nalazi.

Kada se stvori negativna informacija, ona krene da deluje prvo na energetskom planu, pri čemu se u samom početku ne osećaju nikakve promene. Nakon energetskog oštećenja, posle nekog vremena to počinje da se manifestuje i na fizičkom planu. Tek tada nastaju bol i različite tegobe...

 

 

čišćenje krvi i creva

 

 

Negativne informacije, nastale kao posledica sopstvenih ili tuđih nepoželjnih misli, prouzrokuju stres koji doživljavamo.

Sa energetskog stanovišta, ovo je lako objašnjivo: skoro sve bolesti su psihosomatske prirode i čovek ih je sam stvorio, ali ne iz ničega. Poznato je da su misli naše najjače oružje, ali mi to obično zanemarujemo.

Najgore je to što veliki broj ljudi, kada se razboli, počinje još više da razmišlja negativno, što samo može pogoršati situaciju, a nikako pomoći…

Nekim ljudima uopšte ne treba pričati o bolestima, jer stalno podsećanje na to ne dopušta organizmu prirodno, automatsko samoisceljivanje.

Zbog toga ni sebe, kada posumnjamo da smo napravili neku grešku u vezi sa zdravljam, ne treba odmah da grdimo i kažnjavamo, već je neuporedivo bolje da pokušamo da damo ohrabrenje svom organizmu.

Promeniti energetski tok znači isto što i postaviti branu na reci. Zemlja koja se do tada navodnjavala i bila plodna, presušuje kada joj se ukine voda. Ili, obratno, ako je bila poplavljena, rešiće se viška vode koji joj smeta.

Tako nešto se dešava i u našem organizmu, ako se promeni energetski tok…

 

 

protiv gljivica

 

 

Za izbor informacija, prema raznim kriterijumima, neophodni su znanje, iskustvo i mudrost.

U zavisnosti od toga na šta utiču, informacije mogu da materijalizuju i dematerijalizuju energiju.

Tako jedna reč ili slika, u vidu koda sa unapred utvrđenim mentalnim značenjem, kada se nalazi u emocijama ili mislima, može da spaja, objedinjava i akumulira energiju.

Ovako se pokreće proces izmene energetskog stanja: preobličavanje, promena ritma i učestalosti kretanja energije...

Informacije stvaraju našu realnost, uz pomoć mozga koji ih dekodira.

Većina njih, kojima čovek raspolaže, jesu čulne informacije, one koje služe za komunikaciju sa svetom oko sebe.

Putem nervnog sistema, one omogućavaju stabilno ponašanje ljudi u odnosu prema fizičkoj stvarnosti i nalaze se u svakodnevnom životu, u simbolima, rečima, slikama, pesmama, filmovima...

Posebne informacije pribavljaju se posredstvom instinkta i intuicije. One deluju na nivou podsvesti, a omogućavaju pravovremenu reakciju u odnosu na iskustvo, odnosno ranije zapamćene informacije, koje može da bude i genetsko.

Te informacije ne deluju na racionalni um, već na psihu.

One automatski izazivaju nekontrolisane psihosomatske promene…

 

 

protiv zubobolje

 

 

Probrane informacije mogu da utiču sugestivno, izazivajući ciljno ponašanje, odnosno programiranje, posebno ukoliko se koriste metode koje služe za prodor u podsvest.

Njih je moguće ubacivati u podsvest (programiranje), menjati ih (isceljivanje) ili izbrisati (na primer, poništavanje informacija radi „ispiranja uma“ i „zombiranja“).

Takozvano brisanje informacija je moguće i radi isceljivanja, u slučaju kada su prethodne informacije u podsvesti neistinite ili ako su štetne za organizam…

 

 

za mršavljenje

 

 

Većina ljudi, na žalost, uopšte ne želi da sazna stvarno dejstvo konvencionalnih terapija i lekova koje im zvanična medicina propisuje, a čak i ako o tome hoće da ima bar minimum stvarnog znanja, teško će ga dobiti od svojih lekara, dok će im u medijima uglavnom biti dostupno ono „obojeno“ propagandom farmaceutskih kompanija…

Sve se svodi na to da se ovakve terapije gotovo bezuslovno prihvataju i da se njihovi česti neželjeni efekti zanemaruju ili proglašavaju za sporadične nesrećne okolnosti…

O delovanju infoterapije može se naći dosta toga, samo treba malo tražiti. Koga stvarno zanima način da preuzme odgovornost za svoje zdravlje i pomogne sebi, taj će se dodatno potruditi...

 

 

protiv pušenja

 

 

Za one koji se ovoga plaše, u to ne veruju ili su suviše lenji da traže, ostaje samo da probaju ono što im se nudi (znači, ništa gore nego što su dosad dobijali od zvanične medicine i farmacije), jer im sasvim sigurno ne može naškoditi da neko vreme barem gledaju u lepe slike koje je neko za njih osmislio…

 

Pored priloženih slika, osmišljenih tako da deluju na poboljšanje opšteg stanja organiznma ili na konkretne zdravstvene probleme, mogu se naći i one koje doprinose lakšem pronalasku srodne duše, plodnosti, uspešnoj trudnoći, pomirenju, uspehu u poslu, uklanjanju blokada pri sticanju novca..., kao i mnoge druge.

 

 

 

 

 

  • Nazad
Komentari

Fenix Chat

Fenixsite ima funkciju pretraživaca linkova. Naš sistem iskljucivo indeksira linkove ka drugim sajtovima, tako da se nijedan fajl ne nalazi na našim serverima.